Λόγου Δομή

Κέντρο Λογοθεραπείας - Κάιβα Μαρία

Το Κέντρο Λογοθεραπείας Λόγου Δομή, βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας στην οδό Μανωλάκη 9-11. Το αντικείμενο είναι η αξιολόγηση, η διάγνωση και η θεραπεία διαταραχών του λόγου, της ομιλίας , της μάσησης και κατάποσης, της επικοινωνίας και της φωνής.

Στόχος μας είναι η έγκαιρη παρέμβαση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου και της ομιλίας. Στο κέντρο εφαρμόζονται γλωσσικά προγράμματα όπως το Makaton, η δομημένη εκπαίδευση TEACCH, πρόγραμμα για τον παιδικό εξελικτικό τραυλισμό. Επίσης υπάρχουν ειδικές εκπαιδεύσεις σε θέματα παιδικής Δυσαρθρίας και Στοματικής Δυσπραξίας, σε διαταραχές Αρθρωσης και σε διαταραχές αναπνοής και φώνησης. Πάντοτε χρησιμοποιούμε σταθμισμένα και αξιόπιστα αξιολογητικά εργαλεία που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη της ποιότητας και της επιτυχίας της παρέμβ

Δημιουργήσαμε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες ,τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες κάθε παιδιού. Στόχος είναι ένα καινούργιο, άνετο και φιλικό περιβάλλον ώστε το κάθε παιδί να νιώθει όμορφα και ζεστά επιτυγχάνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα.