Παιδικός τραυλισμός

Ο παιδικός τραυλισμός είναι διαταραχή της φυσιολογικής ροής της ομιλίας. Εμφανίζεται πιο συχνά στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους από ότι πιστεύουμε. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά ξεπερνάνε τη διαταραχή, σε κάποια όμως καθώς μεγαλώνουν μπορεί να εξελιχθεί τραυλισμός. Ο τραυλισμός μπορεί να είναι ψυχογενής, νευρολογικός ή εξελικτικός ( που είναι ο πιο συχνός με ποσοστό 90% των διαταραχών ροής της ομιλίας). Εμφανίζεται σε ηλικία 2 με 5 ετών και περισσότερο στα αγόρια σε αναλογία 1/4 με τα κορίτσια.

Διαβάστε περισσότερα


Φωνολογικές Διαταραχές

Φωνολογικές Διαταραχές είναι όταν ένα φώνημα (ήχος) παράγεται σωστά μεμονωμένα, αλλά μέσα στις λέξεις εκφέρεται λανθασμένα. Πρόκειται για δυσκολία των παιδιών στην επεξεργασία και στην οργάνωση των φωνημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομιλία των παιδιών να μην γίνεται καταληπτή (κατανοητή) από το περιβάλλον του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα


Αρθρωτικές Διαταραχές

Οι Αρθρωτικές Διαταραχές εμφανίζονται από την προσχολική ηλικία των παιδιών, είναι δυσκολίες στην παραγωγή μεμονομένων ήχων(φωνημάτων), οι οποίες συνεχίζονται μετά την ηλικία κατάκτησής τους.

Διαβάστε περισσότερα


Ποια είναι τα στάδια εξέλιξης του λόγου και της ομιλίας των παιδιών από 3 εώς 6 ετών;

Τα στάδια εξέλιξης της ομιλίας απο 3 εώς 6 ετών είναι τα παρακάτω: Εώς 3 ετών:

  • Ακολουθεί πιο σύνθετες εντολές
  • Κάνει ερωτήσεις με 1-2 λέξεις
  • Χρησιμοποιεί φράσεις με 3-4 λέξεις
  • Εκφραστικό λεξιλόγιο 50 εώς 250 λέξεις
  • Αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 εώς 900 λέξεις
  • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και προθέσεις
  • Εκφράζει την ανάγκη του για τουαλέτα

Διαβάστε περισσότερα


Προηγούμενα Άρθρα