Στο Κέντρο Λόγου - Λόγου Δομή της Μαρίας Κάιβα σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Νοητική υστέρηση


Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμός


Δυσπραξία - Δυσαθρία


Διαταραχές ροής της ομιλίας, π.χ. Τραυλισμός


Καθυστέρηση λόγου


Μαθησιακές Δυσκολίες, π.χ. Δυσλεξία


Αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές