Ο παιδικός τραυλισμός είναι διαταραχή της φυσιολογικής ροής της ομιλίας. Εμφανίζεται πιο συχνά στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους από ότι πιστεύουμε. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά ξεπερνάνε τη διαταραχή, σε κάποια όμως καθώς μεγαλώνουν μπορεί να εξελιχθεί τραυλισμός. Ο τραυλισμός μπορεί να είναι ψυχογενής, νευρολογικός ή εξελικτικός ( που είναι ο πιο συχνός με ποσοστό 90% των διαταραχών ροής της ομιλίας). Εμφανίζεται σε ηλικία 2 με 5 ετών και περισσότερο στα αγόρια σε αναλογία 1/4 με τα κορίτσια.

Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζει πρωτεύουσες, δευτερεύουσες συμπεριφορές, συναισθήματα και πεποιθήσεις. Πρωτεύουσες συμπεριφορές είναι:

  1. Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων
  2. Επιμηκύνσεις ήχων και συλλαβών
  3. Μπλοκαρίσματα
Δευτερεύουσες συμπεριφορές είναι:
  1. Αποφυγή του επεισοδίου π.χ αλλαγή λέξεων με επιλογή της πιο εύκολης για το άτομο λέξης
  2. Διαφυγή π.χ κλείσιμο ματιών, κούνημα χεριών, κεφαλής, παρεμβολές λέξεων - ήχων (εεεεε...εεεε, μα.....μα)
Συναισθήματα και πεποιθήσεις είναι:
  1. 'Aγ?

    Φυσικά, υπάρχουν και παιδιά τα οποία παρουσιάζουν ¨ψευδοτραυλισμό¨, ένα παροδικό δηλαδή τραυλισμό σε περιόδους που η ομιλία, ο λόγος και οι εμπειρίες τους εξελίσσονται ραγδαία. Παρόλα αυτά αυτός που θα δώσει τη σωστή διάγνωση στους γονείς είναι ο λογοθεραπευτής.