Τα στάδια εξέλιξης της ομιλίας απο 3 εώς 6 ετών είναι τα παρακάτω: Εώς 3 ετών:

 • Ακολουθεί πιο σύνθετες εντολές
 • Κάνει ερωτήσεις με 1-2 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί φράσεις με 3-4 λέξεις
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 50 εώς 250 λέξεις
 • Αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 εώς 900 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και προθέσεις
 • Εκφράζει την ανάγκη του για τουαλέτα

Eώς 4 ετών:

 • Η ομιλία μοιάζει με αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό
 • Χρησιμοποιεί σωστά χρόνους ρημάτων και γίνεται αντιληπτό από ξένους
 • Κάνει ερωτήσεις και απαντάει
 • Αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεις
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεις
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Βάζει σε χρονολογική σειρά δύο γεγονότα αφού αντιλαμβάνονται το παρελθόν και το μέλλον

Eώς 5 ετών:

 • Γνωρίζει τη χρήση αντικειμένων
 • Διηγείται γεγονότα της ημέρας π.χ τι έγινε στο σχολείο
 • Ακούει μια ιστορία και απαντά σε ιστορίες
 • Εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 λέξεις
 • Αντιληπτικό 2800 περίπου
 • Καταλαβαίνει τους αριθμούς εώς το 4
 • Δίνει πολύπλοκες απαντήσεις
 • Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα

Εώς 6 ετών:

 • Γνωρίζει χρώματα και σχήματα
 • Εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του
 • Αντιληπτικό λεξιλόγιο 12000 λέξεις περίπου
 • Μετράει ως το 30
 • Γνωρίζει αντίθετες έννοιες, μέρες τις εβdομάδας
 • Εκτελεί σύνθετες εντολές με τρία μέρη
 • γίνεται απόλυτα κατανοητό από τους ξένους

Τα παραπάνω στάδια αφορούν το μέσο πληθυσμό των παιδιών. Θυμηθείτε ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Τέλος, σε καμία περίπτωση τα στάδια από μόνα τους δεν αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης για τα παιδιά.