Οι Αρθρωτικές Διαταραχές εμφανίζονται από την προσχολική ηλικία των παιδιών, είναι δυσκολίες στην παραγωγή μεμονομένων ήχων(φωνημάτων), οι οποίες συνεχίζονται μετά την ηλικία κατάκτησής τους.

Συχνά αίτια της δυσκολίας στην άρθρωση είναι οργανικά,δηλαδή δυσκολία στον έλεγχο και το συντονισμό των αρθρωτών όπως γλώσσα, δόντια, υπερώα, φάρυγγα,χείλη. Επίσης μπορεί να είναι και λειτουργικά λάθος τρόπος και τόπος άρθρωσης ή ανατομικές δυσλειτουργίες όπως υπερπλασία γλώσσας, κοντός χαλινός, κακή σύγκλειση δοντιών, υψηλή γωνιώδης υπερώα.

Στις αρθρωτικές διαταραχές το παιδί μπορεί να εμφανίσει τα παρακάτω:

  1. Αντικατάσταση φωνήματος (νερό-νελό)
  2. Πτώση συλλαβών ή φωνήματος( νερό-νεό ή χελιδόνι-χαδόνι)
  3. Απλοποίηση συμπλέγματος(δράκος-δάκος)
  4. Αλλοίωση του ήχου των φωνημάτων για παράδειγμα το /ρ/ να ακούγεται σαν /γ/ (ρόδα-γόδα) ή το /σ/ να ακούγεται σαν /χ/ (σάκα-χάκα)

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να κάνει σωστή και λεπτομερής αξιολόγηση και να παρατηρήσει το στοματοπροσωπικό έλεγχο του παιδιού.